icon

Публічна оферта

Головна » Публічна оферта

Відповідно до чинного законодавства України торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. Договірні відносини між покупцем і продавцем оформляються у вигляді договору публічної оферти.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нижченаведений текст є Договором між інтернет-магазином ray-market.com.ua, в подальшому «Продавець», і користувачем послуг інтернет-магазину, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), в подальшому «Покупець».

1.2. Цей Договір визначає умови купівлі текстильних виробів і аксесуарів, в подальшому «Товар», Покупцем через інтернет-магазин Продавця.

1.3. Договір є публічним згідно ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом «усної угоди» та має належну юридичну силу.

1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даного договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті інтернет-магазину (або іншим способом) товару.

1.5. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Інтернет-магазин» – сайт Продавця, створений для укладення Договорів купівлі-продажу, після ознайомлення Покупця із запропонованим Товаром Продавця дистанційним способом.

«Продавець» – організація, незалежно від її організаційно-правової форми та / або фізична особа-підприємець, що здійснює продаж товару.

«Товар» – продукція, що пропонується для продажу та розміщена на сайті ray-market.com.ua.

«Покупець» – фізична та / або юридична особа, що здійснює замовлення на сайті ray-market.com.ua.

«Отримувач» – фізична та / або юридична особа визначена (-ий) Покупцем, що повинна отримати замовлений Товар.

«Акцепт» – повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем під час оформлення заявки на сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець здійснює продаж і доставку Товару, згідно чинного прайсу, опублікованого на сайті ray-market.com.ua, а Покупець оплачує та приймає Товар відповідно до умов цього Договору.